Nutri-Score je cestou?

V různých médiích se zhruba od roku 2020 začaly prosazovat informace o nezbytnosti zavedení „nového“ systému nutričního označování potravin - NUTRI-SCORE. S nápadem přišla skupina nátlakových evropských organizací a postupně získal poměrně širokou podporu, kupodivu i např. ze strany obchodu. Tehdy zveřejnil svůj (zdrženlivý, byť již mírně negativní) názor  předseda správní rady SČS a člen správní rady EFSA (L. Dupal) Zde.

Jsme rádi, že my spotřebitelé máme v této věci oporu v Ministerstvu zemědělství ČR: „Podle názoru Ministerstva zemědělství je dosavadní povinné značení nutričních hodnot dostatečné. Proto zavádění nového povinného systému nepodporujeme, a v případě NUTRI-SCORE jej považujeme za nešťastné, jelikož dojde k rozdělování potravin na dobré a špatné. Nejde hodnotit potravinu jako celek, důležité je podávat informaci o zastoupení jednotlivých živin v ní. Takové údaje jsou pro spotřebitele užitečné, aby se mohl správně rozhodnout o výběru potravin. A takové údaje už naši spotřebitelé mají.“ (Září 2022).

Nicméně se obáváme, že Evropská komise se zavedením povinného uvedení nutričního profilu na přední straně obalu již definitivně počítá. Jeví se to jako zřejmé z prezentací záměrů EK a podkladů pro veřejnou konzultaci k revizi označování potravin vedenou na přelomu 2021 a 22. K tomuto odkazujeme na naši sekci Konzultace k označování potravin Zde, kde jsou naše stanoviska ke všem záměrům EK prezentována. Rovněž zadání pro EFSA z roku 2021 o zpracování vědeckého stanoviska jen potvrdilo neochvějný záměr EK novou formu nutričního označení zavést (ke stanovisku EFSA viz Zde).

Pro tuto stránku jsme z analýzy SČS vyselektovali téma nutričních profilů - záměr EK a postoj SČS. Jedná se nepochybně o citlivou otázku, a náš postoj proto vysvětlujeme a zdůvodňujeme Zde.