Nutri-Score je cestou?

V různých médiích se zhruba od roku 2020 začala prosazovat informace o nezbytnosti zavedení „nového“ systému nutričního označování potravin - NUTRI-SCORE. S nápadem přišla skupina nátlakových organizací a postupně získal poměrně širokou podporu, kupodivu i např. ze strany obchodu. Tehdy zveřejnil svůj (zdrženlivý, až negativní) názor  předseda správní rady SČS a člen správní rady EFSA (L. Dupal) Zde.

Nicméně, Evropská komise se zavedením povinného uvedení nutričního profilu na přední straně obalu již počítá, což je zřejmé z prezentace záměrů EK a podkladů pro veřejnou konzultaci k revizi označování potravin vedenou na přelomu 2021 a 22. K tomuto odkazujeme na naši sekci Konzultace k označování potravin Zde, kde jsou naše stanoviska ke všem záměrům EK prezentována.

Pro tuto stránku jsme z analýzy SČS vyselektovali téma nutričních profilů - záměr EK a postoj SČS. Jedná se nepochybně o citlivou otázku, a náš postoj proto vysvětlujeme a zdůvodňujeme Zde.