Voda, zase voda

V nepravidelných intervalech, ale zas a zas se vrací nějaká alarmující informace, která nás (spotřebitele, občany) má znejistit ohledně kvality piné vody. V archivu této sekce zjistíte, že jsme se již tématem několikrát z různých důvodů a různých úhlů pohledu zabývali. Takže znovu.

V září 2017 česká média (například Lidové noviny) odkazovala na zahraniční studii, která údajně prokazovala katastrofální stav spodních vod a kvality kohoutkové vody prakticky v globálním měřítku. Důvodem má být výskyt "platových" částic ve vodě, které údajně ohrožují zdraví uživatele.

Sdružení českých spotřebitelů vítá jakoukoliv odbornou i širokou diskuzi, která vede ke zvyšování kvality výrobků a služeb ve prospěch spotřebitele, samozřejmě jeho bezpečnosti a zdraví, i k ochraně jeho ekonomických zájmů. I v souvislosti s uvedenou "kauzou" musíme opět vyjádřit překvapení, s jakou snadností média šíří různé zaručené informace (často právě o potravinách), aniž by byl dán prostor k vyjádření odborníka a případně nesmyslné fámy byly hned v zárodku eliminovány.

Sama zahraniční studie, která je v pozadí nové fámy o zdravotní nezávadnosti vody, je připravena velmi pochybně. Zavádějící interpretace jejích výsledků pak už "dílo" jen dokonává. Reakci na informaci o platových částicích ve vodě nám poskytl MUDr. Kožíšek, s nímž jsme již v minulosti konzultovali více problematik ve vztahu k vodě, pracovník SZÚ. Jeho stanovisko přinášíme Zde.

Zhruba ve stejné době kanál Stream zveřejnil informaci o tom, že my Češi pijeme běžně vodu otrávenou pesticidy. Takže - cílená kampaň? K této věci jsme nezajišťovali vlastní expertní stanovisko, poskytujeme zde vyjádření MZe, které záležitost vysvětluje  - Zde.