Jedovatá rajčata z Maroka?

Květen, červen 2014

Média v průběhu května 2014 informovala o zdravotních potížích spotřebitelů, kteří konzumovali rajčata původem z Maroka.

České orgány na základě principu předběžné opatrnosti na konzumaci tohoto zboží varovaly (viz např. Zde). Základní prevencí spotřebitele však zůstává běžná hygiena - tedy pečlivé mytí jakéhokoliv ovoce a zeleniny, tedy i rajčat, před konzumací.

Dále uvádíme některé odkazy o stanoviscích některých orgánů a výsledcích šetření.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce prezentovala na počátku června stanovisko, na které odkazujeme Zde, resp. Zde.

K tématu nebezpečných rajčat na trhu se vyjadřoval rovněž Státní zdravotní ústav, poslední informace viz Zde, dále viz Zde, popřípadě mírně starší informace Zde.