Privátní značky a jejich přínos pro spotřebitele

Velké nadnárodní obchodní řetězce jsou často mediálně propírány z důvodů, jak se na našem rybníčku chovají - vůči dodavatelům a konečně i vůči spotřebitelům. Reagují na to různými aktivitami, které mají zviditelnit jejich upřímné snahy sloužit spotřebiteli a k podpoře korektního trhu. Jistě bychom našli příklady, kde tomu tak skutečně je (a pokud o takových víte, pošlete na naši kontaktní adresu).

Jindy ale jde jen o zástěrku, nad kterou můžeme jen rozpačitě pokrčit rameny. Obchod například silně lobuje za povinnou regulaci k označení potravin ve formátu Nutriscore, což je de facto legalizace nekalé obchodní praktiky (k tomu se vyjadřujeme Zde).

Aktuálně je jednou z aktivit nadnárodních řetězců zviditelnění privátních značek.

Připomeňme, že veškeré studie EK i našeho sdružení posledních let silně akcentují požadavek spotřebitelů na transparentní označení potravin původem. To je základní problém potraviny s privátní značkou obchodního řetězce, kde výrobce zůstává zcela neviditelný, včetně země původu potraviny. Příslušné nařízení EU totiž umožňuje, aby potravina byla označena ve formátu „vyrobeno pro …" a uveden obchodní řetězec.

I když se obchodníci prsí vysokou kvalitou potraviny označené privátní značkou, prvotním záměrem je  manipulovat spotřebitele do méně kvalitního zboží za zdánlivě výhodné ceny, ovšem výhodné pouze zdánlivě.  Výrobou pro privátní značku je výrobce tlačen do nižších cen, s naprosto nezbytným dopadem na kvalitu.

A konečně, nepřímý dopad širokého využívání privátních značek je zhoršení podmínek na trhu pro drobné podnikatele či živnostníky (výrobce i prodejce).

My spotřebitelé se proto díváme na posilování privátních značek na trhu s nedůvěrou. Kupujme transparentně označené zboží, orientujme se v kvalitě. Půjde-li spotřebitel za kvalitou, kvalita přijde za spotřebitelem!