Evropská komise počítá s revizí legislativy EU pro OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

Dne 13. prosince 2021 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k revizi Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (v dalším Nařízení FIC). K věci EK zpracovala dokument Inception Impact Assessments (Výchozí posouzení dopadů. Podle něj má revize zahrnovat:

  • Nutriční označování na přední straně obalu a kritéria pro stanovení výživových profilů za účelem omezení tvrzení: návrh zavést v EU harmonizované a povinné výživové označování na přední straně obalu a stanovit kritéria pro tzv. „výživové profily“, což jsou prahové hodnoty živin, při jejichž překročení nebo nedosažení jsou výživová a zdravotní tvrzení na potravinách omezena.
  • Označování původu: rozšíření povinných údajů o původu na některé výrobky.
  • Vyznačování data spotřeby: revize pravidel EU týkajících se vyznačování data (data použitelnosti a data minimální trvanlivosti).
  • Konzultace EK uvažuje i o úpravu označování alkoholických nápojů: zavedení povinného uvádění seznamu složek a výživových údajů u všech alkoholických nápojů. Citovaná analýza EK tento aspekt revize označování nezahrnuje, takže záměr EK nevysvětluje.

Prostřednictvím této veřejné konzultace se občané a zúčastněné strany mohou podělit o své názory a zkušenosti ohledně hlavních překážek, s nimiž se potýkají v těchto oblastech označování potravin, a rovněž způsobů, jak tyto překážky překonat. 

Do konzultace se zapojilo i Sdružení českých spotřebitelů. Jako podklad pro uplatnění zájmů spotřebitelů v konzultaci rozpracovalo rozklad k záměrům EK, který je k dispozici Zde. Zahrnuje všechna témata předpokládané revize.