Dvojí kvalita

Je počátek prosince 2022 a máme tu konečně první případ dvojí kvality potraviny na českém trhu. Po roce a půl platnosti novely zákona o potravinách, která dvojí kvalitu legislativně vymezila a "zamezila" jí, a po půl roce od termínu, ke kterému musela evropská regulace být naplno uplatněna ve všech členských státech. Potvrzuje se, že zpolitizované dramatizování dvojí kvality na našem trhu bylo předimenzované, na což jsme průběžně upozorňovali. Případ pišingrů 7Days Bake Rolls s příchutí pizza se týká použití palmového oleje u výrobků na našem trhu, zatímco v Německu a v Rakousku byl použit slunečnicový olej. Inspekce informovala, že výrobek byl stažen z trhu a výrobce ho věnoval potravinovým bankám. SČS se ústy svého předsedy ke kauze vyjádřilo prostřednictvím TV Nova - Zde.

Sdružení českých spotřebitelů je jednoznačného názoru, že pokud je na trhu výrobek, zavedený pod určitým všeobecně známým názvem, značkou, grafickým vyobrazením atp., je klamáním spotřebitele (nekalou praktikou), pokud je na různé trhy uváděn s různými vlastnostmi, zejména ve vztahu k jeho složení. A to zejména, pokud je důvodný předpoklad, že odlišná receptura může mít významný vliv nejen na kvalitu, ale také na cenu. A to i přesto, že v označení je správné složení uvedeno.  

Téma bylo po několik let otevíráno prakticky výlučně ve vztahu k potravinám, přestože naše organizace opakovaně poukazovali na jeho obecnost. Teprve v průběhu roku 2018 EK revidovala přístup takového zaměření a připravila revizi obecné směrnice o nekalých obchodních praktikách. Nicméně, tuto webovou stránku zde udržujeme a informace budeme aktualizovat podle potřeby, právě ve vztahu k potravinám.

K tématu jsme se vyjádřili vícekrát, neboť mediální boom (v určitých vlnách) neutuchá, či alespoň dosud neutuchal.

Aktuálně lze náš postoj vyjádřit ve zkratce následovně: Vítáme, že konečně po letech zpolitizovaných diskuzí, které kulminovaly poslední rok či dva v českém Parlamentu, je platná a účinná novela zákona o potravinách (květen 2021). Další již záleží "pouze" na účinném uplatňování a vymáhání zákona v nové části týkající se vyloučení dvojí kvality potravin z trhu. Toto je ve zodpovědnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Jaké mohou nastat problémy? Jednotný výklad a spolupráce dozorových orgánů napříč EU. To vůbec nemusí být jednoduché. Dostáváme často otázku, zda nová legislativní opatření zamezí výskytu dvojí kvality na našem trhu. Prvotně - SČS vnímá v návaznosti na analýzy a průzkumy EU, že četnost případů dvojí kvality nebyla vysoká. Takže uvidíme, co se vlastně inspekci nyní podaří zjistit a prokázat. Připomínáme také, že minimální kvalitativní kritéria pro řadu potravinářských komodit jsou ve vyhláškách stanoveny v řadě případů velmi nízko (např. masné či drůbeží výrobky). To není špatně. Ne každý z nás spotřebitelů si může dovolit uzeninu přes 25 Kč za deset Deka. Párek za 10 či 15 korun prostě bude mít méně masa. Záleží na spotřebiteli, jaký výrobek si vybere, informace o kvalitě jsou mu k dispozici. Nesmí být ale klamán. I o tom je dvojí kvalita.

Na této stránce dále se lze seznámit s celou genezí komentářů SČS k tématu.

Na den našeho národního svátku 28. října 2021 se konalo zasedání Výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele (IMCO), a v jeho rámci veřejné slyšení k tématu dvojí kvality na trhu EU. Zástupce Sdružení českých spotřebitelů dostal příležitost v on-line připojení před poslanci vystoupit a prezentovat náš postoj k věci, v korelaci s výše uvedenými závěry pro hodnocení aktuální situace. Prezentující (L.Dupal, předseda správní rady SČS) mj. připomněl, že za více než půl roku účinnosti novely zákona o potravinách, která zapracovala nová ustanovení legislativy EU přijatá proti dvojí kvalitě na trhu, dozorový orgán (SZPI) žádný takový případ neidentifikoval. Posuzovat na tomto základě efektivitu předmětné regulace je ale předčasné. Odkaz na program předmětného zasedání IMCO - Zde. Video záznam z uvedeného zasedání IMCO je vystaven na stránkách EP Zde.

Poté, co Senát ČR novelu zákona o potravinách v březnu 2021 v části "dvojí kvality" schválil (ale zamítl kvóty na podíl českých potravin na trhu, a proto vrátil předlohu do PSP), jsme se k věci vyjadřovali v ČT (Zde). V polovině dubna pak PSP konečně potvrdila novelu zákona o potravinách s novým vymezení dvojí kvality. Text je odpovídají evropské předloze (podrobně jsme popisovali legislativní vývoj před koncem r. 2020 - Zde, i s citacemi příslušných ustanovení). V květnu novela nabyla účinnosti. TV1 téma otevřela dne 20. května 2021 v pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou. Besedy se zúčastnil Libor Dupal, předseda SČS. Záznam pořadu Zde.

SČS svolalo na 24. listopadu 2020 kulatý stůl zástupců zainteresovaných stran k diskuzi aktuálního vývoje. Pozvánka s programem je vystavena Zde. MPO připravilo ve věci zamezování dvojí kvality výrobků obecně novelu zákona o ochraně spotřebitele, kterou notifikovalo Evropské komisi. MZe připravilo ve věci zamezování dvojí kvality potravinářských výrobků novelu zákona o potravinách, která je projednávána v PSP. Návrh nebyl podle našich informací notifikován Evropské komisi, což je považováno za závažný nedostatek. Aktuální informace o vývoji (listopad 2020) je k dispozici Zde

Na konci června 2019 EK zveřejnila výsledky průzkumu, který provedla ohledně šetření výskytu případu dvojí kvality v EU. Analýzu k tomu přinášíme Zde. V březnu 2021 zveřejnila EK druhou část studie, zaměřenou na senzorické odlišnosti výrobků na trhu. Informaci k tomu přikládáme Zde.

Svůj průzkum zajišťovalo v roce 2019 i SČS s výsledky vystavenými Zde.

Zde jsme pro vás připravili stručnou rekapitulaci legislativního vývoje ohledně dvojí kvality, resp. revize evropského a národního rámce pro nekalé obchodní praktiky. Zahrnuje i iniciativy našich ministerstev MPO a MZe (léto 2019).

V dubnu 2019 schválil evropský parlament "konečné znění" novely evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách, na znění se dohodli s Radou. Náš komentář k tomu je vystaven na domovských stránkách SČS - Zde. Situaci jsme pak mohli  komentovat ve zpravodajských relacích na ČT 24 - 6. 5. 2019 - Zde - 12:41 hod ; a  podobně  ten samý den v ČR Plus - Odpolední plus, 15:10 h - Zde.

16. dubna 2018 komisařka V. Jourová zveřejnila návrh EK, který má upravit některé právní předpisy k ochraně spotřebitele, včetně směrnice o nekalých obchodních praktikách. Komentář k tomuto zveřejňujeme na stránkách SČS Zde.

Diskuze k tématu dvojí kvality byla rozvinuta i v Evropském parlamentu (za ne nepodstatného důsledku iniciativ české europoslankyně O. Sehnalové). Ta připravila z pozice zpravodajky pro IMCO návrh zprávy, ke které se vyjadřovalo jak SČS, tak ANEC, pro který SČS podklad připravilo. Podnět SČS připojujeme Zde.

Dne 15. 2. 2018 se s cílem výměny názorů na aktuální vývoj kolem dvojí kvality potravin v EU se zástupci EK u kulatého stolu sešli spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů, Asociace občanských poraden, dTest, Kabinet pro standardizaci, Spotřebitelské fórum a Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a zástupci dozorových orgánů z České obchodní inspekce a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Kulatý stůl pořádalo pro paní komisařku SČS. Diskuse se zástupci EK byla věcná a velmi otevřená! Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě Zde (fotodokumentace Zde).

V polovině listopadu (2017) SČS pod záštitou pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel uspořádalo tiskovou konferenci (NEJEN DVOJÍ) KVALITA POTRAVIN. Prezentovali jsme publikace vydané v roce 2017 v edici Jak poznáme kvalitu, komentovali vývoj ke "dvojí kvalitě" potravin ad. Na dokumentaci s dalšími informacemi odkazujeme na adresu Zde.

K tématu dvojí kvality jsme měli příležitost vystoupit ve více médiích, také v ČT24 - viz Zde.

Na konci září jsme proto komentovali zasedání Zemědělského výboru PSP (v Jihlavě), za účasti pí Věry Jourové, Europoslankyně - Zde. Ústředním tématem byla právě dvojí kvalita výrobků na trhu EU.

Deník Blesk organizoval před volbami 2017 debaty nad různými tématy z programů politických stran. Dne 20. září bylo diskutováno téma ochrany spotřebitelů. Jako nezávislý odborník ke komentování debaty a jednotlivých názorů byl přizván předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal. Diskutována byla různá témata včetně dvojí kvality. Více na webu Blesk Zde; (fotodokumentace k naší účasti - Zde).

V naší tiskové informaci z července rovněž svůj postoj vysvětlujeme - Zde.