Dvojí kvalita

Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci jsou jednoznačného názoru, že pokud je na trhu výrobek, zavedený pod určitým všeobecně známým názvem, značkou, grafickým vyobrazením atp., je klamáním spotřebitele (nekalou praktikou), pokud je na různé trhy uváděn s různými vlastnostmi, zejména ve vztahu k jeho složení. A to zejména, pokud je důvodný předpoklad, že odlišná receptura může mít významný vliv nejen na kvalitu, ale také na cenu. A to i přesto, že v označení je správné složení uvedeno.  

Téma bylo po několik let otevíráno prakticky výlučně ve vztahu k potravinám, přestože naše organizace opakovaně poukazovali na jeho obecnost. Teprve v průběhu roku 2018 EK revidovala přístup takového zaměření a připravila revizi obecné směrnice o nekalých obchodních praktikách. Nicméně, tuto webovou stránku zde udržujeme a informace budeme aktualizovat podle potřeby, právě ve vztahu k potravinám.

K tématu jsme se vyjádřili vícekrát, neboť mediální boom (v určitých vlnách) neutuchá. Na této stránce se tak lze seznámit s celou genezí komentářů SČS k tématu.

Poté, co Senát ČR novelu zákona o potravinách v březnu 2021 v části "dvojí kvality" schválil (ale zamítl kvóty na podíl českých potravin na trhu, a proto vrátil předlohu do PSP), jsme se k věci vyjadřovali v ČT (Zde). V polovině dubna pak PSP konečně potvrdila novelu zákona o potravinách s novým vymezení dvojí kvality. Text je odpovídají evropské předloze (podrobně jsme popisovali legislativní vývoj před koncem r. 2020 - Zde, i s citacemi příslušných ustanovení).

SČS svolalo na 24. listopadu 2020 kulatý stůl zástupců zainteresovaných stran k diskuzi aktuálního vývoje. Pozvánka s programem je vystavena Zde. MPO připravilo ve věci zamezování dvojí kvality výrobků obecně novelu zákona o ochraně spotřebitele, kterou notifikovalo Evropské komisi. MZe připravilo ve věci zamezování dvojí kvality potravinářských výrobků novelu zákona o potravinách, která je projednávána v PSP. Návrh nebyl podle našich informací notifikován Evropské komisi, což je považováno za závažný nedostatek. Aktuální informace o vývoji (listopad 2020) je k dispozici Zde

Na konci června 2019 EK zveřejnila výsledky průzkumu, který provedla ohledně šetření výskytu případu dvojí kvality v EU. Analýzu k tomu přinášíme Zde. V březnu 2021 zveřejnila EK druhou část studie, zaměřenou na senzorické odlišnosti výrobků na trhu. Informaci k tomu přikládáme Zde.

Svůj průzkum zajišťovalo v roce 2019 i SČS s výsledky vystavenými Zde.

Zde jsme pro vás připravili stručnou rekapitulaci legislativního vývoje ohledně dvojí kvality, resp. revize evropského a národního rámce pro nekalé obchodní praktiky. Zahrnuje i iniciativy našich ministerstev MPO a MZe (léto 2019).

V dubnu 2019 schválil evropský parlament "konečné znění" novely evropské směrnice o nekalých obchodních praktikách, na znění se dohodli s Radou. Náš komentář k tomu je vystaven na domovských stránkách SČS - Zde. Situaci jsme pak mohli  komentovat ve zpravodajských relacích na ČT 24 - 6. 5. 2019 - Zde - 12:41 hod ; a  podobně  ten samý den v ČR Plus - Odpolední plus, 15:10 h - Zde.

16. dubna 2018 komisařka V. Jourová zveřejnila návrh EK, který má upravit některé právní předpisy k ochraně spotřebitele, včetně směrnice o nekalých obchodních praktikách. Komentář k tomuto zveřejňujeme na stránkách SČS Zde.

Diskuze k tématu dvojí kvality byla rozvinuta i v Evropském parlamentu (za ne nepodstatného důsledku iniciativ české europoslankyně O. Sehnalové). Ta připravila z pozice zpravodajky pro IMCO návrh zprávy, ke které se vyjadřovalo jak SČS, tak ANEC, pro který SČS podklad připravilo. Podnět SČS připojujeme Zde.

Dne 15. 2. 2018 se s cílem výměny názorů na aktuální vývoj kolem dvojí kvality potravin v EU se zástupci EK u kulatého stolu sešli spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů, Asociace občanských poraden, dTest, Kabinet pro standardizaci, Spotřebitelské fórum a Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a zástupci dozorových orgánů z České obchodní inspekce a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Kulatý stůl pořádalo pro paní komisařku SČS. Diskuse se zástupci EK byla věcná a velmi otevřená! Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě Zde (fotodokumentace Zde).

V polovině listopadu (2017) SČS pod záštitou pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel uspořádalo tiskovou konferenci (NEJEN DVOJÍ) KVALITA POTRAVIN. Prezentovali jsme publikace vydané v roce 2017 v edici Jak poznáme kvalitu, komentovali vývoj ke "dvojí kvalitě" potravin ad. Na dokumentaci s dalšími informacemi odkazujeme na adresu Zde.

K tématu dvojí kvality jsme měli příležitost vystoupit ve více médiích, také v ČT24 - viz Zde.

Na konci září jsme proto komentovali zasedání Zemědělského výboru PSP (v Jihlavě), za účasti pí Věry Jourové, Europoslankyně - Zde. Ústředním tématem byla právě dvojí kvalita výrobků na trhu EU.

Deník Blesk organizoval před volbami 2017 debaty nad různými tématy z programů politických stran. Dne 20. září bylo diskutováno téma ochrany spotřebitelů. Jako nezávislý odborník ke komentování debaty a jednotlivých názorů byl přizván předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal. Diskutována byla různá témata včetně dvojí kvality. Více na webu Blesk Zde; (fotodokumentace k naší účasti - Zde).

V naší tiskové informaci z července rovněž svůj postoj vysvětlujeme - Zde.