Cena a kvalita

Téma vztahu ceny a kvality se opakovaně vrací. Nyní diskuzi k němu iniciovali spotřebitelé - Sdružení českých spotřebitelů s podporou České technologické platformy pro potraviny.

U kulatého stolu spolu s tiskovou konferencí (29. 11. 2018) byl představen pohled spotřebitelů a v rámci panelové diskuse otevřen dialog se zástupci zainteresovaných stran. Diskuze se zúčastnili zástupci Svazu obchodu a cestovní ruchu ČR, Potravinářské komory ČR a Českomoravského svazu mlékárenského. A samozřejmě zástupci médií.

Na konferenci se představil nový člen Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a zejména SČS představilo projekt podpořený MZe na téma hygieny prodeje pečiva.

Více v přiložené informaci Zde.