Dvojí kvalita

SČS je jednoznačného názoru, že pokud je na trhu výrobek, zavedený pod určitým všeobecně známým názvem, značkou, grafickým vyobrazením atp., je klamáním spotřebitele (nekalou praktikou), pokud je na různé trhy uváděn s různými vlastnostmi, zejména ve vztahu k jeho složení. A to zejména, pokud je důvodný předpoklad, že odlišná receptura může mít významný vliv nejen na kvalitu, ale také na cenu. A to i přesto, že v označení je správné složení uvedeno.  

K tématu jsme se vyjádřili vícekrát, neboť mediální boom neutuchá.

Nyní (16. dubna 2018) komisařka V. Jourová zveřejnilla návrh EK, který má upravit některé právní předpisy k ochraně spotřebitele, včertně směrnice o nekalých obchodních praktikách. Komentář k tomuto zveřejňujeme na stránkách SČS - Zde.

Diskuze k tématu dvojí kvality byla rozvinuta i v Evropském parlamentu (za ne nepodstatného důsledku iniciativ české europoslankyně O. Sehnalové). Ta připravila z pozice zpravodajky pro IMCO návrh zprávy, ke které se vyjadřovalo jak SČS, tak ANEC, pro který SČS podklad připravilo. Podnět SČS připojujeme Zde.

Dne 15. 2. 2018 se s cílem výměny názorů na aktuální vývoj kolem dvojí kvality potravin v EU se zástupci EK u kulatého stolu sešli spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů, Asociace občanských poraden, dTest, Kabinet pro standardizaci, Spotřebitelské fórum a Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska a zástupci dozorových orgánů z České obchodní inspekce a Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Kulatý stůl pořádalo pro paní komisařku SČS. Diskuse se zástupci EK byla věcná a velmi otevřená! Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě Zde (fotodokumentace Zde).

V polovině listopadu (2017) SČS podzáštitou pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel uspořádalo tiskovou konferenci (NEJEN DVOJÍ) KVALITA POTRAVIN. Prezentovali jsme publikace vydané v roce 2017 v edici Jak poznáme kvalitu, komentovali vývoj ke "dvojí kvalitě" potravin ad. Na dokumentaci s dalšími informacemi odkazujeme na adresu Zde.

K tématu dvojí kvality jsme měli příležitost výstoupit ve více médiích, také v ČT24 - viz Zde.

Na konci září jsme proto komentovali zasedání Zemědělského výboru PSP (v Jihlavě), za účasti pí Věry Jourové, Europoslankyně - Zde. Ústředním tématem byla právě dvojí kvalita výrobků na trhu EU.

Deník Blesk organizoval před volbami 2017 debaty nad různými tématy z programů politických stran. Dne 20. září bylo diskutováno téma ochrany spotřebitelů. Jako nezávislý odborník ke komentování debaty a jednotlivých názorů byl přizván předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal. Diskutována byla různá témata včetně dvojí kvality. Více na webu Blesk Zde; (fotofokumetace k naší účasti - Zde).

V naší tiskové informaci z července rovněž svůj postoj vysvětlujeme - Zde.