Zařízení na úpravu vody

(Únor 2020) Z informace níže je zřejmé, že tématu úpravy vody jsme se věnovali téměř před pěti lety. Téma je to však stále živé. Spotřebitelé jsou ovlivňováni i nekalými praktikami ve svém rozhodování  k nákupu zařízení, která je mohou ohrozit na zdraví. Jsme rádi, že tématu se intenzívně věnuje SZÚ. Z jeho lednových (2020) výstupů jsme připravili krátkou souhrnnou informaci - Zde, přidáváme i originální podklady SZÚ (Zde 1, Zde 2), resp. odkaz na webovou adresu stránek SZÚ, kde naleznete další zásadní informace - Zde. Spotřebitelům doporučujeme maximální obezřetnost.

2015, říjen, Mnohý spotřebitel si do své domácnosti vybírá zařízení na úpravu vody. Při svém výběru je ovlivňován různými tvrzeními a informacemi, kterým věří, anebo je i cíleně vyhledává. Jak jsou důvěryhodné? Více k tomu v našem stanovisku v příloze - Zde.