Mutagenéze - nová hrozba ? (Mutageneze u soudního dvora EU)

Diskuse o „nových“ technikách úpravy genů (nové techniky šlechtění, NBT) trvají v Evropě již tolik let, že některé z původně posuzovaných technik se mezitím již nepoužívají.Hrozí riziko, že se z těchto technologií stane stejný strašák, jak kdysi a dosud z GMO.

Aktuálně ale svítí na lepší časy. Z nedávného rouhodnutí Evrospského soudního dvora vyplývá organismy získané jakoukoliv technikou mutageneze jsou tedy geneticky modifikovanými organismy, na které se směrnice 2001/18/ES (o GMO) nevztahuje (tedy nepodléhají povinnosti schvalování, označování atd.).  

Komplexněji se pokoušíme ptoblematiku NBT postihnout v informaci Zde.