Ukrajinská pšenice hrozbou?

Na jaře 2023 se po sítích šíří "informace" ohledně nebezpečných dovozů z Ukrajiny. Zejména se jedná o obilí, případně o obilné výrobky.

Průběžné výsledky kontrol obilovin a obilných mlýnských výrobků prováděné orgány dozoru a úřední kontroly prokázaly, že všechny dosud vyhodnocené vzorky jsou vyhovující. Na konci května byl zaznamenán první pozitivní vzorek - jednalo se o krmivo, slunečnicový šrot,  který obsahoval nadlimitní množství chlormekvátu. Látka je v EU povolená, používá se k ošetření rostlin. Surovina na výrobu krmiva nepředstavuje prakticky žádné riziko, například v obilninách je povolená mnohem vyšší dávka, než bylo množství nalezené ve slunečnicovém šrotu.

Více v přiloženém souhrnu Sdružení českých spotřebitelů - Zde.

Další odkazy:

Výsledky kontrol

Viz též sekce: Bludy a fámy - Zde