Protiplastová hysterie v praxi

V „Bruselu“, pod tlakem některých členských států, ale i různých iniciativ (ano, eko-teroristů), se stále více hovoří o možnosti, ale již i o konkrétních praktických krocích k redukování/snižování spotřeby jednorázového plastového nádobí, náčiní či jiných výrobků určených k podávání či servírování potravin a nápojů a jejich nahrazení výrobky, které jsou určeny pro opakované použití, případně nádobami či obaly přinesenými spotřebitelem.

V toto tématu dne se nyní nezabýváme „filosofickou“ podstatou ekologických kampaní, jejichž součástí je i tažení proti jednorázově používaným plastovým obalům a nádobám. Předmětem je zcela pragmatický obraz toho, co pro prodejce a poskytovatele služeb a pro spotřebitele tato opatření a změny přinášejí z legislativně-technického a uživatelského hlediska.

Budeme tedy „plasty“ nahrazovat buď jednorázovými obaly a nádobami/předměty z jiných materiálů než plastů, například z papíru. Anebo předměty určenými k opakovanému použití, např. keramika, sklo, plasty pro opakované použití apod. Všechny výrobky a materiály, kterými jsou či budou jednorázové předměty z plastů nahrazovány, musí splňovat legislativní požadavky (materiály určené pro styk s potravinami). Při náhradách jednorázových plastových předmětů výrobky pro opakované používání je však nezbytné, aby provozovatel potravinářského podniku měl zajištěno jejich adekvátní a hygienické mytí.

Platné právní předpisy nezakazují prodej potravin a pokrmů do nádob, či obalů přinesených spotřebiteli. Nicméně je na rozhodnutí provozovatele potravinářského podniku, zda takový způsob prodeje potravin či pokrmů má v nabídce služeb a umožní ho konečnému spotřebiteli. Platné právní předpisy neobsahují totiž oprávnění pro konečného spotřebitele prodej do přinesených nádob či jiných obalů na provozovateli maloobchodu vynucovat. V případě prodeje potravin do nádob či dalších obalů přinesených konečnými spotřebiteli nemá provozovatel možnost ovlivnit hygienický stav přinesených nádob/obalů a jejich vhodnost pro styk s potravinami, nebo jejich vhodnost z hlediska udržení kvalitativních parametrů dané potraviny, což může být následně problematické při řešení případných reklamací.

Přinášíme zde články, které se tématu odborně věnují, zpracované pracovníky SZÚ - Odborné stanovisko SZÚ k možnosti redukování spotřeby jednorázového plastového nádobí (Ing. Sosnovcová) Zde a Omezování plastů ve stravovacích službách z pohledu hygienika - odpovědi na časté dotazy veřejnosti (Ing. Pavel Zikl) Zde.