Kvóty na český původ potravin na trhu

Na základě poslaneckých iniciativ mají být stanoveny kvóty pro podíl ke koupi nabízených potravin českého původu. 

Sdružení českých spotřebitelů považuje za důležité, aby existovaly určité formy zviditelňování a podpory nakupování domácí produkce; platí to i pro zemědělské a potravinářské produkty. Zásadně ale prosazujeme, aby se taková podpora orientovala na kvalitní výrobky. Odmítáme paušalizování, že co český výrobek, to kvalitní produkt, a naopak, že původ z té či oné země je značkou kvality či nekvality.

Principiálně - žádné kvóty nepodporujeme. Komentář k věci je k dispozici Zde. Potěšilo nás, že v březnu 2021 Senát princip kvót na české potraviny odmítl (viz též Zde).

(Příloha ke komentáři: pohled brilantního komentátora jevů na českém trhu potravin či trhu obecně, pana Oldřicha Obermaiera - Zde).