Hygiena a kvalita prodeje

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) dostává signály, že hygiena prodeje např. u nebaleného pečiva, zeleniny a dalších výrobků nabízených k volnému výběru tzv. stolovým způsobem není dostatečná.

Sami spotřebitelé často nedodržují hygienická pravidla při výběru výrobků, obchod často nenastavuje potřebná opatření, aby spotřebitelé měli dostatek pomůcek při nákupu (jednorázové rukavice, sáčky, podávací kleště), sami spotřebitelé nejsou od obchodu motivováni a nabádáni k používání pomůcek ani nejsou personálem dostatečně instruováni ke správnému výběru např. pekařských výrobků, v obchodech nejsou dostatečně zajištěna místa pro znehodnocené výrobky (např. spadlé na zem) apod. Upozorňovali na to vícekrát také orgány dozoru (SZPI).

Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin stanovuje podmínky, které mají snížit všechna rizika kontaminace potravin na minimum. Jejich aplikace není vždy dostatečná. Obdobná situace jako na úsecích pečiva je v mnoha případech zjišťována také na samoobslužných úsecích prodeje ovoce a zeleniny, kde mnohdy interakce zákazníků se zbožím vede ke zvýšenému množství odpisů následně neprodejného zboží a tvorbě potravinového odpadu.

V průběhu roku 2017 relaizovalo SČS projekt, který byl připraven a realizován ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu - HYGIENA PRODEJE POTRAVIN A ČESKÝ SPOTŘEBITEL – JAK DÁL?. Projekt byl podpořen grantem Ministerstva zemědělství. V listopadu 2017 je projekt završován kulatým stolem, tiskovou konferencí a vydáním tiskové zprávy.

Výstupy a nástroje připravené a aplikované v rámci projektu byly konzultovány mj. se SZPI. Lze konstatovat, že v průběhu posledního roku se nabídka a používání pomůcek k podpoře hygienických podmínek prodeje ve velkých prodejnách výrazně zlepšila. Jedná se ale o delší proces, na němž je třeba se dále podílet.

O projektu a nástrojích informujeme více Zde.