Nová vyhláška o požadavcích na pokrmy - hlavně o hranolcích

Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 121/2023 Sb., o požadavcích na pokrmy. Nabývá účinnosti 1. července 2023 a část 1. ledna 2024.

Účelem nové právní úpravy je zajištění vysoké úrovně kvality pokrmů a zabezpečení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, a to zejména s důrazem na nejnovější vědecké poznatky.

Vyhláška stanoví pro pokrmy:

  • způsob uvádění na trh,
  • mikrobiologické požadavky na bezpečnost,
  • technologické požadavky na výrobu a
  • smyslové, fyzikální a chemické požadavky na bezpečnost.

Prostřednictvím předcházejících odstavců představuje novou regulaci regulátor. Za spotřebitele nejsme tolik přesvědčeni o velké smysluplnosti nové vyhlášky, která se týká zejména požadavků na bramborových hranolků upravených již evropským předpisem s přímou působností..

Více v přiloženém souhrnu Zde,