Aktuální alimentární rizika - bakteriální nákazy z potravin

Informační zdroje z orgánů Evropské unie (zejména EFSA) i z národních orgánů dozoru nad trhem (SZPI) nás v posledních týdnech či měsících varovaly před riziky alimentárních nákaz z některých potravin. Je třeba si zrekapitulovat problém samotný i upozornit na konkrétní rizika, na která jsme byli, my spotřebitelé upozorněni. Viz Zde.