Voda - z kohoutku nebo z lahve?

Čas od času přijde nějaký "malér" a rozpoutá se mediální diskuze, zda má spotřebitel upřednostnit kohoutkovou vodu a zda tím neohrozí zdraví své a svých dětí, čí kupovat vodu balenou, a to i v případě, že se jedná o poněkud předraženou běžnou vodu (nikoliv tedy o vodu pramenitou, či minerální).

K tématu máme k dispozici rozsáhlejší výklad  MUDr. Jany Foltinové (hygienik a v letech 1990- 2000 ředitelka odboru hygieny MZ a zástupkyně hlavního hygienika), Zde. Na jeho základě jsme připravili stručný výklad o legislativních východiscích, aby se spotřebitel lépe orientoval ve výběru balených vod na trhu a mohl se tedy poučeně rozhodovat. Podklad je k dispozici Zde

K problematice vody jsme se ale v čase vraceli častěji - viz naše sekce Téma dne.