Ukrajinská pšenice - je hrozbou?

Na jaře 2023 se po sítích roznesla řada "informací" ohledně nebezpečných dovozů z Ukrajiny. Do určité míry byly podpořeny zákazem dovozů do několika zemí (Polsko, Slovensko, Maďarsko).  K tomu je třeba uvést, že orgány těchto zemí nezveřejnili doklady (testy), které by opravňovaly k takovýmto radikálním opatřením. Naše sdružení proto je názoru, že se jednalo o účelová, lobysticky motivovaná a tedy i politicky vyvolaná opatření. Velmi proto oceňujeme postoje českého MZe a našich dozorových orgánů v této věci. Česká republika postupuje zcela věcně a na základě skutečně ověřených faktů.

K tomu v sekci Téma dne - Zde

V příloze přikládáme přehled s odpověďmi na nejrozšířenější hoaxy - Zde.