Odkyseleni organizmu - hrozba?

Možná jste i vy narazili na hrozbu překyselení organismu jak se mu bránit. Čteme, že se jedná o je typickou civilizační chorobou, která trápí čím dál více jinak zdravých lidí... Ukázka je Zde.

A jsou nám nabízeny recepty, jak na to.

Odborník Sdružení českých spotřebitelů připravil následují odpověď:

 

Překyselení organismu není choroba jako taková, natož civilizační.

V organismu jsou udržovány metabolické pochody fyziologickými a biochemickými procesy tak, aby byla zajištěna homeostáza (rovnováha).     

Acidobazická rovnováha je dána hodnotou pH, která by měla činit 7,4 +/- 0,04. Při hodnotě pod 7,36 se jedná o acidózu, nad pH 7,44 jde o alkalózu. K udržení normální hodnoty pH je organismus vybaven tzv. nárazníkovými systémy (pufry):

  • bikarbonátový (hydrogenuhličitanový)
  • hemoglobinový
  • proteinový (bílkovinný)
  • fosfátový

Velmi důležité jsou plíce (vylučují kysličník uhličitý) a ledviny (vylučují uhličitanový iont a amoniak).

Při podávání vyvážené stravy u zdravého organismu nemůže k žádnému překyselení v organismu docházet.

 

Takže - bez paniky.