Nanotechnologie proti Coronoviru

Mezi mé špatné sny a noční můry spadá i (kéž by neodůvodněná) obava, že obor nanotechnologií bude následovat osud biotechnologií typu geneticky modifikovaných organizmů. Mnohé nátlakové skupiny, např. z řad spotřebitelského hnutí, kde těmto iniciativám, přes své mnohaleté působení v něm, nemám šanci systematicky bránit, se o to usilovně demagogickými, tedy ničím nepodloženými výhradami proti aplikaci výsledků tohoto moderního oboru v praxi, opakovaně snaží. Bezbřehá aplikace principu předběžné opatrnosti je ovšem nedílným základem evropských politik ohledně bezpečnosti výrobků a služeb, takže není to jen o těch nevědomých spotřebitelích.

V tomto výstupu není cílem polemika o tom, co výše naznačuji; jen využívám příležitosti poukázat na jeden z mnoha a mnoha příkladů, které ukazují, jaký význam mohou nanotechnologie již v přítomném světě mít (samozřejmě, ať již to v tomto případě dopadne jakkoliv).

I proto je vložena do sekce Bludy a fámy, přijde nám to tak případné…

Připojená informace (zdroj, naše spřátelená organizace Sdružení Biotrin) se týká aktuálního vývoje vakcíny proti COVIDu 19, právě s využitím nanotechnologií (nemusím snad ani připomenout, že bojovníci proti nanotechnologiím nyní jsou někde jaksi „zalezlí“. Přeci jen, bílá nemoc je bílá nemoc…).

Zde.