Lepek, lepek, lepek, … také v rýži?

Mnohý spotřebitel musí – není-li založením skeptik – nabýt dojmu, že lepek je příčinou všech civilizačních chorob. S dramatickým varováním před konzumací jakékoliv obiloviny se většina z nás setkala, a to nejenom z netransparentních internetových zdrojů.  

Na tomto místě se ale nebudeme věnovat tomuto tématu všeobecně a zevrubně (určitě se k němu ale vrátíme). Nabízíme jen pragmatickou odpověď na konkrétní dotaz.

Při besedách Sdružení českých spotřebitelů jsme se setkali s vehementně prosazovaným tvrzením jedné spotřebitelky, která se odvolávala na různé zdroje s tím, že rýže obsahuje lepek.

Oslovili jsme v této věci expertku z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, mimochodem spoluautorku publikace SČS Obiloviny a luštěniny, a zde je její reakce:

Rýže (podobně jako kukuřice, proso nebo čirok) patří do jiné podčeledi než pšenice, žito, ječmen nebo oves. Rýže obsahuje prolaminy (gliadiny) odlišného aminokyselinového složení než pšenice, žito, ječmen nebo oves (nebo jejich kříženci, např. žitovec). Rýže tedy obsahuje bílkoviny, avšak tyto bílkoviny nejsou lepkotvorné (z hlediska technologie netvoří klenuté pečivo jako pšenice) a z hlediska zdravotních komplikací (celiakie, alergie, nesnášenlivost) patří rýže mezi bezlepkové suroviny.

Dávám k dispozici odkaz na webové stránky Žitného centra (www.zitnecentrum.cz/), kde se zmiňujeme mimo jiné o naší společné recenzované publikaci, která vznikla v rámci pracovní skupiny Obiloviny v lidské výživě (název publikace: Obiloviny v lidské výživě: Stručné shrnutí poznatků se zvýšeným zaměřením na problematiku lepku).

Ing. Marcela Sluková, PhD., VŠCHT

Nabízíme toto vysvětlení spotřebitelům, kteří chtějí potraviny konzumovat s rozumem. Ostatním pomoz …