Fámy a bludy o potravinách a výživě - co to je?

Sdružení českých spotřebitelů využívá i platformu Potraviny a spotřebitel k diskuzi nejrůznějších témat v oblasti kvality potravin, témata fám a bludů nevyjímaje. SČS přijalo úkol uvedené pracovní skupiny založit a rozvíjet sekci na této doméně zaměřenou na vyvracení takovýchto informací, které mohou být zcela neškodné, ale jindy …  

Zatímco FÁMA je „uvěřitelná (sic!) informace nejistého původu, která se spontánně šíří mezi lidmi. Zpravidla se vztahuje k nějaké aktuální události, diskusi či otázce“, v daném případě k otázce výživy či jiným vazbám na kvalitu a bezpečnost potravin. Fáma obvykle přináší zcela nový, „převratný“ objev.

BLUD je definován jako nepravdivé, ale nevývratné založené na nesprávném odvození závěru ze zevní reality. Obvykle je hlouběji zakořeněný:  

  • buď na nesprávných vývodech s exaktním původem (vzpomeňme kauzy vysokého obsahu železa v listovém špenátu; vznikla překlepem desetinné čárky při výkazu měření obsahu železa v této zelenině …);
  • anebo na principu, desetkrát opakovaná lež se stává pravdou (zde jako příklad vzpomeňme evropské vnímání potravin vyrobených speciálními biotechnologiemi – zejména GMO. Nikde jinde na světě není ke GMO tak široce negativní přístup, jako v Evropě. Oproti ostatnímu světu je Evropa v zemědělství vržena do „středověku“ a nemůže být konkurenceschopná.

Blud je obvykle základem mýtu, což je definicí ‚neskutečný, vymyšlený příběh‘, přičemž tento pojem se v posledních letech ujel právě pro šířené informace o potravinách.  

Šiřitelé fám a bludů (mohou to být i naši přátelé) alespoň chvilkově informacím, které dostali či vyhledali, podlehli. Iniciátoři fám a bludů mají obvykle jiné, obvykle velmi praktické důvody, než ono svaté přesvědčení o jejich podstatě a pravdivosti.

Na téma dezinformací o potravinách a výživě vydalo SČS publikaci  - POTRAVINY A VÝŽIVA - stručný průvodce světem hoaxů a mystifikací (2021), Dupal ; v e-formátu je vystavena Zde.