Kyselina eruková, riziko řepkového oleje?

Řepkový olej má ve srovnání s většinou olejů, včetně olivového i slunečnicového daleko příznivější složení mastných kyselin. Nicméně stigma kyseliny erukového ho provází po řadu let a kazí mu pověst. Jak je to tedy?

V příloze podáváme zevrubnou informaci, zaluženou na vědeckém stanopvisku evropského úřadu EFSA. Máme za to, že obavy z konzumace řepkového oleje z důvodu obsahu erukové kyseliny jsou obecně neopodstatněné, byť v případě dětí je jistá obezřetnost namístě. Obsah této mastné kyseliny je dnes v řepce velmi nízký a zejména to platí pro vlastní olej. Složení mastných kyselin řepkového oleje je při tom z výživového hlediska pro konzumenta (ve srovnání z běžnými oleji, zejména se slunečnicovým, ale i olivovým) nejvýhodnější. Podklad k tématu je Zde.