Česká potravina a kvalita

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) se opakovaně vrací k tématu „česká potravina a kvalita“. Je pravdou, že spotřebitel na český původ slyší a dokáže to být pro něj důvod k preferenci při výběru a nákupu? Média to tak často vykládají a i reklama prodejců či i výrobců český původ často využívají.

Máme za to, že českost výrobku a s tím spojená záruka kvality se již stávají jakýmsi mýtem. SČS vždy zdůrazňuje, že českost sama není zárukou kvality a doporučuje, aby nabídka a reklama se opíraly o prokazování reálných atributů kvality, ve spojení s českým původem.

Zaznamenali jsme a přivítali, že v září 2017 byly zveřejněny výsledky průzkumu na toto téma výzkumnou agenturou GfK. Z tohoto podkladu čerpáme pro informaci pro naše stránky - v příloze Zde.