Bambus v plastech = EKO?

Veřejnost obecně „ekologii“ fandí. Na přívlastky biologicky rozložitelné“, „šetrné k životnímu prostředí“, „organické“, „ekologické“ nebo „přírodní“ slyší. A to přesto, že aktivity mnohých aktivistických uskupení již považuje za projevy čehosi, co nazýváme „eko-terorismus“.

Vnímání spotřebitelské veřejnosti se čile přizpůsobují výrobci a prodejci. Vědí, že spotřebitel před plastovým nádobí (a navíc pro děti) upřednostní výrobek označený se složkou bambusu (bambusové drti) s doplňkem některého z výše uvedených či podobných přívlastků. Nekupte to pak.

Ve smyslu evropské legislativy o nekalých obchodních praktikách se však v těchto případech jedná o klamání spotřebitele. Navíc přírodní složka sama o sobě není záruku kvality. Nedávné průzkumy materiálů a předmětů pro styk s potravinami vyrobených z bambusu a melaminu prokázaly nepříznivé a škodlivé účinky ohledně zdravotních rizik anebo pokud látky bobtnají nebo usnadňují hydrolýzu kompozitního materiálu, což vede k nepříznivým povrchovým změnám a k uvolňování škodlivých látek do potravin.

Podrobně se tématu věnovala Ing. Sosnovcová ze SZÚ, její článek z června 2019 přikládáme v plném znění Zde.