Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období 2018 - 22 (Zde).

Od července 2022 je složení a zastoupení na základě nové legislativy EU zcela nově upraveno. Za celý Evropský hospodářský prostor jsou nominováni za členy Správní rady EFSA vždy jeden zástupce za každý stát a například jen jeden za spotřebitele (dosud byli až tři).

Minulé zastoupení L. Dupala v EFSA nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají zejména pro spotřebitele zvláštní význam. Alespoň v omezené míře budeme v této činnosti pokračovat.

Vybrali jsme pro vás ...

Pesticidy v potravinách: Úřad EFSA zveřejnil nejnovější data

Zpráva EFSA vydaná v dubnu 2023 poskytuje přehled o množství reziduí zjištěných ve vybraných běžně konzumovaných produktech v EU (2021).

více

01. 05. 2023

Nitrosaminy v potravinách – úřad EFSA hodnotil zdravotní riziko

Úřad EFSA hodnotil zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti deseti nitrosaminů (N-nitrosaminů) v potravinách

Nitrosaminy 2023

více

01. 04. 2023

Vyzrálé maso bez rizik

Úřad EFSA vydal vědecké stanovisko k problematice rizik spojených se zráním masa. Odborníci dospěli k závěru, že vyzrálé maso nepředstavuje větší riziko ve srovnání s čerstvým masem.

Vyzrale maso

více

25. 01. 2023

EFSA s novým logem

EFSA přivítal nový rok se zcela novou vizuální identitou

více

05. 01. 2023

"Nutriscore" v EFSA

Úřad EFSA vydal vědecké stanovisko k připravovanému novému nutričnímu značení potravin.

Nutriční značení

více

25. 10. 2022

archiv