Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů, i s využitím Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel, věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období 2018 - 22 (Zde). Od července 2022 bude složení a zastoupení na základě nové legislativy EU zcela nově upraveno. Za celý Evropský hospodářský prostor bude nominován za člena Správní rady EFSA jen jeden zástupce za spotřebitele (nyní byli až tři). Je velkým úspěchem a oceněním naší dosavadní práce, že nynější nominant za SČS se dostal na seznam posledních tří kandidátů pro výběr toho jednoho, pro roky 2022-24. 

Dosavadní zastoupení L. Dupala v EFSA nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají pro spotřebitele zvláštní význam.

Náměty a připomínky vítáme.

Vybrali jsme pro vás ...

Nová kampaň EFSA: věda a potraviny

EFSA a jeho partneři v členských státech dne 16. května 2022 zahajují kampaň #EUChooseSafeFood.

více

13. 05. 2022

90. zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

V březnu (23. – 24.) 2022 se konalo on-line 90. zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Management Board (MB))

více

30. 03. 2022

Salmonela kráčí Evropou

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil hodnocení případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Enteritidis původem z vajec a vaječných produktů

Salmonell v EU

více

11. 02. 2022

Studentský průvodce bezpečností a hygienou potravin

Agentura EFSA vydala publikaci - Rady pro studenty, jak si udržet čistotu v kuchyni a snížit riziko otravy jídlem.

Průvodce bezpečností a hygienou potravin

více

10. 02. 2022

89. zasedání správní rady EFSA

V prosinci(15. – 16.) 2021 se konalo on-line zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Management Board (MB)),

více

20. 12. 2021

archiv