Místo původu v označení potraviny

Na trhu s potravinami se vyskytují případy, kdy potravina informací na etiketě naznačuje původ výrobku z určitého místa, avšak ve skutečnosti byla potravina vyrobena na jiném místě, o kterém není spotřebitel informován.

Za spotřebitele vítáme stanovisko MZe podpořené orgány úřední kontroly, které zde zprostředkováváme.