Značky kvality

... věříme - nevěříme, můžeme věřit ... ?

Sdružení českých spotřebitelů chce napomoci v orientaci značek na trhu: je jich přemíra, některé jsou vytvořeny na čistě marketingovém principu a nemají žádnou přidanou informační hodnotu, spotřebitel se těžko orientuje ...

Na stránkách také najdete Diskuzní fórum - sdělte nám, s jakými značkami jste se na potravinářském výrobku či v souvislosti se službou prodeje potravin setkali. Jaká byla Vaše zkušenost se značkou, proč pozitivní, negativní, ... 

Děkujeme.

V této sekci ale hlavně nabízíme výsledky našeho průzkumu, na který přispěla Rada kvality ČR. Sdružení českých spotřebitelů provedlo vyhodnocení značek ve vztahu k potravinám na našem trhu. Za "standard" jsme vzali kritéria Programu Česká kvalita, který zaštiťuje důvěryhodné značky kvality (logicky jsme pak značky kvality přijaté do tohoto programu v průzkumu nevyhodnocovali). A jaký je závěr?

Záměr zformulovaný do určených standardních kritérií pro značku kvality splnily přijatelně pouze dvě značky: ‚Klasa‘ a ‚Vím co jím‘.

Zdůrazňujeme, že to nijak neznamená, že ostatní značky „propadly“ a jsou nedůvěryhodné. Mohou poskytovat jinou informaci, než kvalitu – např. informují o původu apod. Spotřebitelům pak doporučujeme, aby se tou kterou značkou důvěrněji seznámil a posoudil, zda mu poskytuje informaci, kterou od ní očekává. Podle našeho názoru to však u většiny značek není komplexní informace o kvalitě potraviny. 

Podrobněji k tomuto průzkumu v jednotlivých podsekcích.