Rada kvality - projekty podpory 2021

V roce 2021 Rada kvality ČR (RK) podpořila dva projekty navržené Sdružením českých spotřebitelů (SČS) v oblasti potravin a výživy. 

1. První podpořené téma se týká vlivů na spotřebitele při výběru kvalitních potravin na trhu. RK podporuje zpracování studie a následně vydání publikace ke zviditelnění tohoto tématu.

  • Pod titulem DESATERO PRO VÝBĚR KVALITNÍ POTRAVINY byla zpracována studie, která je v elektronické podobě vystavena Zde. Při příležitosti zveřejnění studie je vydána tisková zpráva (viz zde, resp. také www.narodniportal.cz). 
  • Pod titulem DESATERO POHLEDŮ NA VÝBĚR KVALITNÍCH POTRAVIN je vydána publikace, která v tištěné podobě je k dispozici v sídle SČS a v elektronické podobě vystavena Zde.

2. Druhé téma se týká problematiky dezinformací a hoaxů v oblasti potravin a výživy. RK podporuje vydání publikace ke zviditelnění tohoto tématu.

  • Pod titulem POTRAVINY A VÝŽIVA - STRUČNÝ PRŮVODCE SVĚTEM HOAXŮ A MYSTIFIKACÍ je vydána publikace, která v tištěné podobě je k dispozici v sídle SČS a v elektronické podobě vystavena Zde .

 

Realizováno k naplňování priorit Národní politiky kvality koordinované Ministerstvem průmyslu a obchodu prostřednictvím Rady kvality ČR a za finanční podpory Rady kvality ČR

www.narodniportal.cz