Nekvalita na trhu

Ještě před rokem či dvěma byly informace o konkrétních nálezech dozorových orgánů s ohledem na kvalitu a bezpečnost potravin velmi netransparentní a neadresné. Situace se výrazně změnila.

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF): Zde

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) slouží k oznamování přímého nebo nepřímého rizika pro lidské zdraví pocházejícího z potraviny nebo krmiva. Umožňuje rychlé a účinné sdílení informací o nebezpečných potravinách nebo krmivech mezi členy systému: Evropskou komisí, členskými státy EU a EFTA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Potraviny na pranýři: Zde

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Zde

Kontrolní činnost státní veterinární správy Zde