Kompetence a působnosti

Spotřebitelé se na nás často obracejí s dotazy, které vyplývají z toho, že se tazatelé neorientují ve složitých mechanizmech kompetencí dozorových orgánů - neví, kde si mají ztěžovat, kde hledat účinnou pomoc, radu.

Sdružení českých spotřebitelů odkazuje na své kmenové stránky, kde lze nalézt základní informaci o působnostech potravinových orgánů - Zde. Dále uvádíme podrobnější informace.

Potraviny rostlinného původu: Dozorovým orgánem je Státní zemědělská a potravinářská inspekce: Zde.

 • Pokud chcete podat stížnost na konkrétní prodejnu nebo výrobek, využijte rubriku SZPI Podněty ke kontrole Zde.
 • Odpovědi na nejčastější dotazy spotřebitelů jsou k dispozici- Zde.
 • Obecné informace týkající se činnosti SZPI jsou zveřejněny na tomto webu Zde.
 • V případě, že máte specifický dotaz, je možné využít:
 • - 1. Telefonní informační linku oddělení komunikace - úřední hodiny v pondělí a ve středu od 7:00 do 15:30 hod., tel.: 542 426 625 542 426 625 BEZPLATNĚ
 • - 2. Informační e-mail: info@szpi.gov.cz
 • - 3. Rubriku "Napište nám" Zde.
 • Vaše dotazy (telefonické i písemné) se řeší bez zbytečného odkladu. Odpověď obdržíte nejpozději do 30 pracovních dní.
 • Podnět lze dodat:
 • - Telefonicky buď na telefonním čísle 543 540 231 543 540 231 BEZPLATNĚ (na tomto čísle jsou přijímány pouze podněty ke kontrole) nebo přímo místně příslušnému inspektorátu SZPI.
 • - Osobně - adresy Zde.
 • - E-mailem buď na adresu epodatelna@szpi.gov.cz nebo přímo na adresu místně příslušného inspektorátu - adresy - Zde
 • - Písemně, prostřednictvím webového formuláře Zde.
 • Více informací o tom, co dělat, když si zakoupíte závadnou potravinu, naleznete pod odkazem Zde (šestý dotaz shora).

Potraviny živočišného původu (zahrnují i mléko, sýry, med): Dozoruje Státní veterinární správa, která je tvořena Ústřední veterinární správou, krajskými veterinárními správami, které vykonávají svou působnost ve věcech veterinární péče na území, které je shodné s územím krajů a Městskou veterinární správou v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární správy na území hlavního města Prahy.

 • Krajské veterinární správy Zde
 • - Hlavní město Praha Zde
 • - Středočeský kraj Zde
 • - Jihočeský kraj Zde
 • - Plzeňský kraj Zde
 • - Karlovarský kraj Zde
 • - Ústecký kraj Zde
 • - Liberecký kraj Zde
 • - Královéhradecký kraj Zde
 • - Pardubický kraj Zde
 • - Kraj Vysočina Zde
 • - Jihomoravský kraj Zde
 • - Olomoucký kraj Zde
 • - Zlínský kraj Zde
 • - Moravskoslezský kraj Zde
 • Dovoz potravin pro osobní spotřebu do Společenství Zde
 • Farmářské trhy Zde.