Kvalita potravin - Státní zdravotní ústav doporučený

Sdružení českých spotřebitelů doporučuje web SZÚ: Zde

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Ústav mimo jiné slouží k pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva. Na problematiku potravin se specializují:

Centrum zdraví, výživy a potravin (Brno)

  • Oddělení analýzy bezpečnosti potravin Zde
  • Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy Zde

Národní referenční laboratoře (NRL) (Praha) pro

  • aditiva v potravinách Zde
  • mikrobiologii potravin, PBU a prostředí Zde
  • materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let Zde