Kvalita potravin - Potravinářská inspekce doporučená

Sdružení českých spotřebitelů doporučuje web Státní zemědělské a potravinářské inspekce: Zde.

Dozorový orgán SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená Ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Na jejich stránkách v rubrice Informace pro spotřebitele nalezneme podokna:

 • Obecné rady: Zde
 • Chemické látky v potravinách: Zde
 • Onemocnění z potravin, alergie a intolerance: Zde
 • Škola spotřebitele: Zde - v této rubrice' nalezneme, čeho si všímat na prodejně - hygieny prodeje, čistoty prodejny a personálu, označování, umístění teploměrů v chladicích a mrazicích boxech.
 • Tabákové výrobky: Zde
 • Informace na obalech: Zde - Čeho si všímat na obalech výrobků - mj. označení potraviny, její složení, datum použitelnosti/minimální trvanlivosti.
 • Jak skladovat potraviny:Zde- Jak skladovat a přepravovat rizikové potraviny.
 • Mražené potraviny: Zde. Za jakých podmínek je možné prodávat mražené potraviny.
 • Mýty a skutečnosti: Zde.Co jsou to tzv. "éčka", jaké látky se pod nimi skrývají a jak probíhá proces schvalování jednotlivých "éček".
 • Ovoce a zelenina: (ODKAZ ZATÍM CHYBÍ). Na co si dávat pozor při nákupu ovoce a zeleniny - mj. jak mají být označeny, jak je skladovat, jak poznat rozdíl mezi ranými a pozdními bramborami, jaké typy hub se smějí prodávat.
 • Potraviny doma: Zde. Jak doma skladovat potraviny, jak udržovat hygienu v kuchyni.
 • Rizikové potraviny: Zde. Jaké potraviny se řadí do kategorie rizikových potravin, jak se chovat při jejich nákupu, čeho si všímat.
 • Zdravé potraviny: Zde. Jak nakupovat čerstvé ovoce a zeleninu, jaké jsou rozdíly mezi tmavým/světlým pečivem, jaké potraviny se skrývají pod označeními "bio", resp."eko".
 • Spotřebitelské dotazy: Zde.

Z dokumentů vhodných ke stažení nutno dále zmínit Tiskové zprávy, Právní předpisy, ale i informace o nevyhovujících doplňcích stravy a potravin pro sportovce, zajímavé odkazy, nejčastější dotazy a v neposlední řadě Podněty ke kontrole.

Ze zajímavých článků jsou to aktuálně např.

 • Internet a jeho rizika: Zde Upozornění na praktiky některých internetových obchodníků.
 • Jak je to se strojně odděleným masem: Zde Rozmělněné odřezky masa, kterým se říká separát, tvoří základ pětiny uzenin na českém trhu.
 • Pravidla pro balené vody: Zde Požadavky na jakost, zdravotní nezávadnost balených vod a na způsoby jejich úpravy.
 • Nakupování na internetu - informační brožura: Zde. Brožura „Nakupování na internetu“ vznikla v květnu 2008 jako součást projektu „Posílení strategie kontroly e-komerce u komodit, které spadají do kompetence SZPI“ v rámci programu Transition Facility. Cílem této příručky je srozumitelnou formou uvést poznatky z oblasti internetového prodeje tak, aby si nakupující byli vědomi odlišností od nákupů v „kamenných“ obchodech a důsledků z toho vyplývajících. Část brožury je pak věnována i nakupování potravin na internetu.
 • Chléb - jeho druhy a hlavní vady: Zde Chléb patří mezi základní potraviny ve výživě člověka, a to již po tisíciletí. Většina historiků se shoduje na tom, že první chléb z kynutého těsta byl upečen již před více, než 6000 lety, a to ve starém Egyptě. Chlebové placky z nekynutého těsta jsou však ještě mnohem a mnohem starší.

Potraviny na pranýři: Zde. Web Potraviny na pranýři byl spuštěn 10. 7. 2012. Přináší informace o nevyhovujících potravinách zjištěných v rámci úředních kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce.