Kvalita potravin - Ministerstvo zdravotnictví doporučené

Sdružení českých spotřebitelů doporučuje web MZd: Zde

Stránky Ministerstva zdravotnictví jsou pro běžného spotřebitele poněkud komplikované a nepřehledné, proto si dovolujeme malý návod a příklady informací vztahujících se k potravinám:

Přes ikony Veřejné zdraví - Pro širokou veřejnost se dostaneme k informacím

  • Léto a pitný režim: Zde
  • Nové přípravky do oběhu: Zde
  • Zdravotní tvrzení při označování potravin: Zde

Pozornosti doporučujeme i stránky

  • Krajské hygienické stanice: Zde
  • Zdravotní ústavy: Zde
  • Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti o posuzování vlivů na veřejné zdraví Zde
  • Pravidla uvádění doplňků stravy na trh: Zde

Informace o oznámených doplňcích stravy naleznete na portálu Registr Rozhodnutí hlavního hygienika: Zde.

Přes ikonu Vstup pro veřejnost se dostaneme k databázi potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy schválených MZd ČR: Zde. Databáze umožňuje vyhledání přípravku podle názvu, výrobce a čísla rozhodnutí MZ ČR.

Další databáze - pro potraviny pro zvláštní výživu obsahuje přípravky schválené MZd ČR do 30.9.2003, ve smyslu zákona č.274/2003 Sb. (Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví) nepodléhají od 1.10.2003 tyto přípravky schvalování.

Databáze doplňků stravy je průběžně doplňována: Zde.

U informací je nutno sledovat i jejich aktuálnost.