Kvalita potravin - Bezpečnost potravin Ministerstva zemědělství doporučená

Sdružení českých spotřebitelů doporučuje web MZe: Zde

Internetovým portálem Ministerstva zemědělství ČR je portál Bezpečnost potravin

Komunikována je průběžná informovanost spotřebitelů a utlumení neopodstatněných obav, pokud jde o bezpečnost potravin. Podmínkou je, že sdělované informace musí být přesné, včasné a ověřené. Podle aktuálních vybraných základních kritérií, se spotřebitelé mohou rychle orientovat a seznámit se např. s tématy:

 • Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF)
 • Aktuality
 • Varování před závadnými potravinami
 • Označování potravin
 • Kvalita potravin
 • Geneticky modifikované potraviny
 • Monitoring cizorodých látek
 • Potravinářské přídatné látky
 • Biopotraviny
 • Prodej ze dvora
 • Programy podporující zdraví
 • Archiv článků od roku 2003
 • Publikace

V sekci Důležité kontakty jsou uvedeny odkazy na dozorové orgány, ministerstva, zdravotnictví, regionální pracoviště podpory zdraví i spotřebitelské organizace.

Veřejnosti složí i rychlé odkazy na informace o značení, podávání stížností, hygienu prodeje i nebezpečí ohrožení zdraví.

Jsou zde přímé odkazy na informace publikované Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority - EFSA), který je úřadem Evropské unie zodpovědným za hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, výživy, zdraví a pohody zvířat, ochrany a zdraví rostlin.

Legislativa – sekce obsahuje základní právní předpisy pro oblast potravin v ČR, v EU a v Codex Alimentarius (Cílem Codex Alimentarius je prosazovat ochranu spotřebitelů a usnadnit celosvětový obchod s potravinami prostřednictvím vypracování potravinových norem, kodexů správné praxe a dalších pokynů). Samostatný odkaz je věnován i 'Aktualivám v legislativě'.

Stránky je možno otevřít v české i anglické verzi