Nitrosaminy v potravinách – úřad EFSA hodnotil zdravotní riziko

Úřad EFSA hodnotil zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti deseti nitrosaminů (N-nitrosaminů) v potravinách

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) hodnotil zdravotní riziko plynoucí z přítomnosti deseti nitrosaminů v potravinách. Závěrem hodnocení je, že vystavení evropských spotřebitelů nitrosaminům, sloučeninám, které mohou vznikat v potravinách při jejich přípravě a zpracování, vyvolává zdravotní obavy.
Nitrosaminy jsou reakčními produkty některých látek(např. dusitanů). Byly zjištěny např. v uzených masných výrobcích, zpracovaných rybách, pivu a jiných alkoholických a nealkoholických nápojích, sýrech, sójové omáčce, olejích, zpracované zelenině a lidském mléce. Vznikají také tepelným zpracováním a jejich obsah v potravinách se tepelným zpracováním zvyšuje, přičemž relativně vysoké obsahy jsou pozorovány v masných a rybích výrobcích. Jedná se o látky s genotoxickými a karcinogenními vlastnostmi.
Stanovisko úřadu EFSA bude sdíleno s Evropskou komisí, která s členskými státy EU projedná, jaká opatření v rámci řízení rizika jsou zapotřebí.

Nitrosaminy 2023

zavřít

01. 04. 2023 07:21