PESTICIDY v zorném úhlu EFSA

Pesticidy: Hned dva výstupy z EFSA v nedávné minulosti

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil výsledky svých dvou pilotních hodnocení rizik, která pro člověka představují rezidua většího množství pesticidů v potravinách.
Týkají se hodnocení kumulativních rizik pesticidů pro štítnou žlázu a nervový systém.
A dále, EFSA publikoval výroční zprávu o reziduích pesticidů v potravinách v Evropské unii za rok 2018. Zpráva vychází z dat získaných při úředních kontrolách národními kontrolními orgány členských států, Islandu, Norska a zahrnuje jak cíleně, tak i náhodně odebrané vzorky.
Rezidua pesticidů v potravinách: sledujte trendy s novým interaktivním nástrojem EFSA.
Zprávy byly zveřejněny v dubnu, jejich znění včetně odkazů přikládáme.

přílohy:

zavřít

08. 08. 2020 17:17