1. července začala pracovat nová správní rada EFSA

Nová správní rada úřadu EFSA je funkční od 1. července 2022. Tvoří ji zástupci všech členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu, jakož i zástupci občanské společnosti a zájmových skupin potravinového řetězce.

Nová správní rada úřadu EFSA je funkční od 1. července 2022. Evropská komise si nové uspořádání správní rady (Management Board) samozřejmě chválí.
Dosavadní zastoupení v tomto orgánu bylo založeno důsledně na odbornosti a na nezávislosti (vyloučení jakýchkoliv střetů zájmů). Nyní je zastoupení čistě na politické úrovni. Dosud měla Správní rada 14 zástupců, od července se stěží dopočítáme: 27 zástupců členských států (s náhradníky), dva zástupci Evropského parlamentu (bez náhradníků), dva zástupci Evropské komise (s náhradníky) a čtyři zástupci občanské společnosti a zájmových skupin v potravinovém řetězci (s náhradníky).
Tím vůbec nesnižujeme úroveň delegovaných osobností obecně, a ž vůbec ne za ČR (Českou republiku ve správní radě zastupují Ing. Jindřich Fialka, náměstek ministra pro řízení sekce potravinářství, Ministerstvo zemědělství, jeho náhradnicí je Ing. Jitka Götzová, ředitelka odboru bezpečnosti potravin, také z Ministerstva zemědělství).
Přejme EFSA pod novým uspořádáním Správní rady jen to nejlepší. Je to pro naše dobro.

zavřít

02. 07. 2022 18:12