Jsou v EU krávy šílené a jeleni chřadnoucí?

Úřad EFSA vydal zprávu o sledování výskytu transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE) v EU v roce 2018

I když mediálně je toto téma již dlouho poněkud passé, rizika přetrvávají a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) věnuje kontrole a vyhodnocení zjištění náležitou pozornost.

přílohy:

zavřít

06. 12. 2019 08:27