Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů, i s využitím Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel, věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období (Zde).

Toto nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají pro spotřebitele zvláštní význam.

Náměty a připomínky vítáme.

Vybrali jsme pro vás ... - archiv

Úřad EFSA aktualizoval hodnoty tolerovatelného příjmu pro dioxiny

Tolerovaný příjem dioxinů navržený agenturou EFSA je 7x nižší než dosud. Zároveň ale míru jejich toxicity EFSA zlehčuje, když naznačuje, že může být nadhodnocená…

více

11. 12. 2018

Zamezení plýtvání potravinami a EFSA

Plýtvání potravinami se stává jedním ze šlágrů trhu s potravinami v posledních několika letech. Opatřená navrhuje i EFSA.

více

02. 12. 2018

Zasedání správní rady EFSA X 2018

Informace a zápis ze zasedání správní rady EFSA, říjen 2018

Zastoupení v EFSA

více

02. 12. 2018

Bezpečnost limitů reziduí glyfosátu přezkoumal úřad EFSA

Bezpečnost limitů reziduí glyfosátu přezkoumal úřad EFSA. EK rozhodla o aplikaci herbicidu. Národní opatření možná…

více

14. 10. 2018

Deriváty hydroxyantracenu v potravinách- riziko, řekl úřad EFSA

Oblíbenou složkou doplňků stravy s projímajícími účinky jsou deriváty hydroxyantracenu. Jsou to riziková látky.

více

14. 10. 2018

novinky

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5