Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období 2018 - 22 (Zde).

Od července 2022 je složení a zastoupení na základě nové legislativy EU zcela nově upraveno. Za celý Evropský hospodářský prostor jsou nominováni za členy Správní rady EFSA vždy jeden zástupce za každý stát a například jen jeden za spotřebitele (dosud byli až tři).

Minulé zastoupení L. Dupala v EFSA nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají zejména pro spotřebitele zvláštní význam. Alespoň v omezené míře budeme v této činnosti pokračovat.

Vybrali jsme pro vás ... - archiv

89. zasedání správní rady EFSA

V prosinci(15. – 16.) 2021 se konalo on-line zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Management Board (MB)),

více

20. 12. 2021

Informační systém označování potravin

Agentura EFSA vyvinula pro EK aplikaci, která umožňuje uživatelům vybrat si potravinu a automaticky načíst povinné údaje na etiketách EU ve 23 jazycích EU

Oznacovani potravin

více

10. 12. 2021

88. zasedání správní rady EFSA

V říjnu (13. – 14.) 2021 se konalo on-line zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Management Board (MB))

více

25. 10. 2021

Bezpečné rozmrazování potravin

Agentura EFSA připravila jednoduchý návod, jak zacházet s mraženými potravinami.

více

01. 09. 2021

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách

EK vydala Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Kontaminanty v potravinách

více

10. 08. 2021

novinky

Stránek: 8, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 ... 8