Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů, i s využitím Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel, věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období (Zde).

Toto nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají pro spotřebitele zvláštní význam.

Náměty a připomínky vítáme.

Vybrali jsme pro vás ... - archiv

Datum spotřeby nebo minimální trvanlivosti?

Úřad EFSA zveřejnil nový nástroj k usnadnění rozhodování provozovatelů potravinářských podniků o označování trvanlivosti potravin.

Trvanlivost instrukce

více

16. 12. 2020

Zdravotní rizika glykoalkaloidů v bramborách

EFSA nyní zveřejnil výsledky svého zhodnocení rizika pro zdraví lidí a zvířat spojená s přítomností glykoalkaloidů v potravinách a krmivech, a to zejména v bramborách

více

14. 08. 2020

PESTICIDY v zorném úhlu EFSA

Pesticidy: Hned dva výstupy z EFSA v nedávné minulosti

více

08. 08. 2020

OCHRATOXIN A v potravinách

Agentura EFSA publikovala vědecké stanovisko týkající se zdravotních rizik spojených s přítomností ochratoxinu A

více

07. 06. 2020

Koronavirus

Nejsou žádné důkazy, že by potraviny byly zdrojem či cestou přenosu viru

více

12. 03. 2020

novinky

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 ... 5