Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů, i s využitím Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel, věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období (Zde).

Toto nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají pro spotřebitele zvláštní význam.

Náměty a připomínky vítáme.

Vybrali jsme pro vás ... - archiv

Materiály z konference EFSA 2018

Materiály z konference EFSA 2018 – Science, Food, Society (konečně) zveřejněny

více

31. 08. 2019

EFSA - nová doporučení ohledně fosforečnanů

Úřad EFSA nově hodnotil bezpečnost fosforečnanů jako přídatných látek v potravinách.

více

06. 07. 2019

Rezidua pesticidů v potravinách: jaká je situace v EU?

Úřad EFSA publikoval výroční zprávu za r. 2017 mapující rezidua pesticidů v potravinách.

více

06. 07. 2019

Metodika pro hodnocení rizika směsí chemických látek

Úřad EFSA vypracoval harmonizovaný rámec pro hodnocení kombinovaných účinků chemických směsí v potravinách a krmivech

více

03. 04. 2019

EFSA přehodnotil účinek kontaminantu 3-MCPD na ledviny a mužskou plodnost

Úřad EFSA revidoval hodnoty pro bezpečný příjem 3- monochlorpropandiolu (3-MCPD) v rostlinných olejích a v potravinách

více

02. 04. 2019

novinky

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5