Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů, i s využitím Pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel, věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období 2018 - 22 (Zde). Od července 2022 bude složení a zastoupení na základě nové legislativy EU zcela nově upraveno. Za celý Evropský hospodářský prostor bude nominován za člena Správní rady EFSA jen jeden zástupce za spotřebitele (nyní byli až tři). Je velkým úspěchem a oceněním naší dosavadní práce, že nynější nominant za SČS se dostal na seznam posledních tří kandidátů pro výběr toho jednoho, pro roky 2022-24. 

Dosavadní zastoupení L. Dupala v EFSA nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají pro spotřebitele zvláštní význam.

Náměty a připomínky vítáme.

Vybrali jsme pro vás ... - archiv

Informační systém označování potravin

Agentura EFSA vyvinula pro EK aplikaci, která umožňuje uživatelům vybrat si potravinu a automaticky načíst povinné údaje na etiketách EU ve 23 jazycích EU

Oznacovani potravin

více

10. 12. 2021

88. zasedání správní rady EFSA

V říjnu (13. – 14.) 2021 se konalo on-line zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Management Board (MB))

více

25. 10. 2021

Bezpečné rozmrazování potravin

Agentura EFSA připravila jednoduchý návod, jak zacházet s mraženými potravinami.

více

01. 09. 2021

Přehled hlavních kontaminantů v potravinách

EK vydala Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Kontaminanty v potravinách

více

10. 08. 2021

87. zasedání správní rady EFSA

V červnu (23. – 24.) 2021 se konalo on-line zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Management Board (MB)

více

01. 07. 2021

novinky

Stránek: 7, stránka: 1 | 2 | 3 ... 7