Zajímavosti z EFSA

EFSA je klíčovým orgánem pro hodnocení nebezpečí týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv v Evropské unii. Je logické, že Sdružení českých spotřebitelů věnuje výstupům tohoto orgánu pozornost.

Na přelomu června a července 2018 jsme informovali, že kandidát za ČR do Správní rady (Management Board) EFSA, předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, byl schválen za člena tohoto orgánu pro nadcházející období 2018 - 22 (Zde).

Od července 2022 je složení a zastoupení na základě nové legislativy EU zcela nově upraveno. Za celý Evropský hospodářský prostor jsou nominováni za členy Správní rady EFSA vždy jeden zástupce za každý stát a například jen jeden za spotřebitele (dosud byli až tři).

Minulé zastoupení L. Dupala v EFSA nás motivovalo připravit na těchto stránkách novou sekci, věnovanou některým informacím, které EFSA zveřejňuje a které mají zejména pro spotřebitele zvláštní význam. Alespoň v omezené míře budeme v této činnosti pokračovat.

Vybrali jsme pro vás ... - archiv

1. července začala pracovat nová správní rada EFSA

Nová správní rada úřadu EFSA je funkční od 1. července 2022. Tvoří ji zástupci všech členských států EU, Evropské komise a Evropského parlamentu, jakož i zástupci občanské společnosti a zájmových skupin potravinového řetězce.

více

02. 07. 2022

Nová kampaň EFSA: věda a potraviny

EFSA a jeho partneři v členských státech dne 16. května 2022 zahajují kampaň #EUChooseSafeFood.

více

13. 05. 2022

90. zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin

V březnu (23. – 24.) 2022 se konalo on-line 90. zasedání správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA Management Board (MB))

více

30. 03. 2022

Salmonela kráčí Evropou

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil hodnocení případů onemocnění způsobených bakterií Salmonella Enteritidis původem z vajec a vaječných produktů

Salmonell v EU

více

11. 02. 2022

Studentský průvodce bezpečností a hygienou potravin

Agentura EFSA vydala publikaci - Rady pro studenty, jak si udržet čistotu v kuchyni a snížit riziko otravy jídlem.

Průvodce bezpečností a hygienou potravin

více

10. 02. 2022

novinky

Stránek: 8, stránka: 1 | 2 | 3 ... 8