Kompetence a působnosti

Spotřebitelé se na nás často obracejí s dotazy, které vyplývají z toho, že se tazatelé neorientují ve složitých mechanizmech kompetencí dozorových orgánů - neví, kde si mají ztěžovat, kde hledat účinnou pomoc, radu.

Sdružení českých spotřebitelů odkazuje na své kmenové stránky, kde lze nalézt základní informaci o působnostech potravinových orgánů - Zde. Dále uvádíme podrobnější informace.

Potraviny rostlinného původu: Dozorovým orgánem je Státní zemědělská a potravinářská inspekce: Zde.

 • Pokud chcete podat stížnost na konkrétní prodejnu nebo výrobek, využijte rubriku SZPI Podněty ke kontrole Zde.
 • Odpovědi na nejčastější dotazy spotřebitelů jsou k dispozici Zde.
 • Obecné informace týkající se činnosti SZPI jsou zveřejněny na tomto webu Zde.
 • V případě, že máte specifický dotaz, je možné využít: 
 1. Telefonní informační linku oddělení komunikace - úřední hodiny v pondělí a ve středu od 7:00 do 15:30 hod., tel.: 542 426 625 542 426 625 BEZPLATNĚ
 2. Informační e-mail: info@szpi.gov.cz
 3. Rubriku "Napište nám" Zde.

Podnět lze dodat:

 • Telefonicky buď na telefonním čísle 543 540 231 543 540 231 BEZPLATNĚ (na tomto čísle jsou přijímány pouze podněty ke kontrole) nebo přímo místně příslušnému inspektorátu SZPI.
 • Osobně - adresy Zde.
 • E-mailem buď na adresu epodatelna@szpi.gov.cz nebo přímo na adresu místně příslušného inspektorátu - adresy - Zde
 • Písemně, prostřednictvím webového formuláře Zde.
 • Více informací o tom, co dělat, když si zakoupíte závadnou potravinu, naleznete pod odkazem Zde (šestý dotaz shora).

Potraviny živočišného původu (zahrnují i mléko, sýry, med): Dozoruje Státní veterinární správa, která je tvořena Ústřední veterinární správou, krajskými veterinárními správami, které vykonávají svou působnost ve věcech veterinární péče na území, které je shodné s územím krajů a Městskou veterinární správou v Praze, která vykonává působnost krajské veterinární správy na území hlavního města Prahy. Kontakty na Krajské veterinární správy Zde.

Rozhodnutí hlavního hygienika  - portál RoHy Zde. Co v databázi naleznete?

 • Databáze potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy schválených MZd ČR.
 • Vyhledání přípravku podle názvu, výrobce a čísla rozhodnutí MZ ČR.