Pekařské výrobky

... Většina chlebů je prodávána nebalená, při prodeji má být v blízkosti výrobku označen jen druh a skupina chleba a jeho hmotnost. Složení je nutno uvádět pouze na obalu baleného chleba. Minimální podíl žitné mouky je zaručen jen v přibližných mezích u chleba žitno-pšeničného, kde musí být více než 50 % mouky žitné. U chleba pšenično-žitného je jistý jen podíl pšeničné mouky (nejméně 50 %), ale podíl žitné mouky se přesně neuvádí. Z vyhlášky vyplývá jen to, že žitné mouky musí být více než 10 %, což je pro spotřebitele velmi nedostatečná informace...

Jak se tedy má spotřebitel orientovat při nákupu pečiva? Při výběru nám pomůže monografická práce k tématu kvality pekařských výrobků - je k dispozici zde.